Je bekijkt nu 8 vragen (en antwoorden) over kinderopvang
  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Baby
  • Bericht reacties:0 Reacties
  • Leestijd:9 minuten gelezen

Wil je straks je kind door iemand anders laten verzorgen als jullie weer aan het werk gaan of om andere redenen niet zelf op kunnen passen? Bij veel kinderdagverblijven en gastouders zijn lange wachtlijsten. Schrijf je dus op tijd in! Kinderopvang is feitelijk een verzamelnaam voor de diversen mogelijkheden om kinderen op te vangen op de momenten dat de ouders zelf niet in de gelegenheid zijn om zelf op de kinderen te letten, bijvoorbeeld na schooltijd als de ouders nog aan het werk zijn. Je kunt kiezen voor opvang door een familielid (oma, tante, etc.), een erkende gastouder of een kinderdagverblijf. De soorten kinderopvang zijn: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, buitenschoolse opvang, 24uurs-kinderopvang, en gastouders. Daarnaast is er de (gratis) kinderopvang zoals dat veel voorkomt door bijvoorbeeld oma, een tante of de buurvrouw. In de meeste regio’s in Nederland is er een te kort aan plaatsen in de kinderopvang, voornamelijk bij de buitenschoolse opvang (BSO) zijn er lange wachtlijsten. Voor ouders is het mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen voor de kosten van de kinderopvang, de kwaliteit van de kinderopvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. Op deze pagina vindt je 8 vragen en antwoorden over kinderopvang.

Wat is een Gastouder?

Een gastouder vangt kinderen van een ander op in zijn of haar eigen huiselijk kring. Als de gastouder zelf kinderen heeft dan draaien de kinderen waarvoor opvang gegeven wordt gewoon mee in het gezin. De gastouder zorgt er ook voor dat de kinderen naar school worden gebracht en van school worden gehaald. De meeste gastouders (of gastouderbureaus) zijn aangesloten bij een kinderopvang, dit vanwege de registratie voor de bijdragen in de kosten voor de kinderopvang van de werkgever(s) en de overheid. Gastouderbureaus kunnen ook zelfstandig opereren zonder aangesloten te zijn bij een kinderopvang. Voordeel van een gastouder kan zijn dat deze doorgaans flexibeler werken dan bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang welke om 6 uur dicht gaat. Het toezicht op de kwaliteit van de opvang door de gastouder wordt steeds strenger, gastouders houden zich aan protocollen en pedagogisch beleid, zij volgen cursussen zodat ze de pedagogische eisen waar kunnen maken.

Wat is een Kinderdagverblijf?

In een kinderdagverblijf worden baby’s en peuters in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen, het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen met werkende of studerende ouders. Nadat kinderen 4 zijn geworden gaan ze naar de basisschool. Op een kinderdagverblijf worden de kinderen opgevangen in groepen van maximaal 16 kinderen. De manier waarop de groepen worden ingedeeld verschilt per kinderopvang, er wordt gewerkt met horizontale of verticale groepen. Een horizontale groep is een groep per leeftijdscategorie, bijvoorbeeld een groep voor baby’s van 0 tot 1,5 jaar en een groep voor peuters van 1,5 tot 4 jaar. Bij een verticale groep zitten alle kinderen van 0 tot 4 jaar in één groep. In Nederland zijn kinderdagverblijven vaak onderdeel van een stichting, daarnaast zijn er ook particuliere kinderdagverblijven.

Wat is een Peuterspeelzaal?

Een peuterspeelzaal valt buiten de regelingen van de kinderopvang, de financiering gebeurt namelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De peuterspeelzaal is er voor enkele dagdelen per week, en heeft als doel om kinderen met elkaar te laten spelen. Van een peuterspeelzaal wordt veel gebruik gemaakt om de kinderen aan het idee van school te laten wennen door ze bij elkaar in groepen te zetten. Op de peuterspeelzaal kunnen de kinderen veel met elkaar spelen om met elkaar te leren samenwerken. Ook wordt er op de peuterspeelzaal aandacht besteed aan de ontwikkeling van taal en tellen. Er is op dit moment van schrijven een trend dat peuterspeelzalen worden omgezet tot peuteropvang (peuteropvang zoals gedefinieerd is in de Wet Kinderopvang). Hierdoor kunnen peuters langer worden opgevangen zodat ouders (meer) kunnen gaan werken en recht hebben op de kinderopvangtoeslag waardoor het voor de ouders goedkoper is om de kinderen naar de peuteropvang te brengen in plaats van de peuterspeelzaal.
Regio’s

Wat is naschoolse opvang?

Voor ouders die langer werken dan de schooltijden is er de naschoolse opvang. De naschoolse opvang is voor kinderen met de basisschoolleeftijd, van 4 tot 12 jaar. Zodra de school uit is worden de kinderen door medewerksters van de naschoolse opvang van school opgehaald en onder begeleiding naar de naschoolse opvang gebracht. De kinderen worden door medewerksters van de naschoolse opvang vermaakt met verschillende (enigszins educatieve) activiteiten. De naschoolse opvang is doorgaans tot 6 uur geopend zodat de ouders uit het werk de kinderen kunnen komen ophalen.

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)?

De buitenschoolse opvang is vergelijkbaar met de naschoolse opvang met het verschil dat bij de buitenschoolse opvang niet alleen opvang na schooltijd wordt aangeboden maar ook vóór schooltijd en tussen de middag. Tijdens schoolvakanties wordt door de buitenschoolse opvang de gehele dag opvang geboden. De buitenschoolse opvang biedt de ouders de vrijheid om een fulltime baan te hebben en de ouders zijn tijdens de schoolvakanties niet genoodzaakt zelf vrije dagen op te nemen of om opvang in bijvoorbeeld de familiekring te regelen. De buitenschoolse opvang onderhoud goede contacten met de scholen waarvan zij de kinderen opvangt, zodat kinderen ook opgevangen worden op dagen dat er geen les wordt gegeven (bijvoorbeeld tijdens studiedagen van leraren in het basisonderwijs).

Wat is 24-uurs kinderopvang?

24-uurs kinderopvang: de naam zegt het al, de kinderen kunnen op ieder moment van de dag opgevangen worden, wat overigens niet betekend dat de kinderen 24 uur per dag op de opvang kunnen blijven! De 24-uurs kinderopvang is bedoeld voor ouders welke onregelmatige werktijden hebben.

wat is kinderopvangtoeslag

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Als uw kindje naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Als uw kind of kinderen gebruik maken van een erkende vorm van kinderopvang dan heeft u recht op een toeslag als tegemoetkoming in kosten. Sinds 1 januari 2007 betalen werkgevers collectief mee aan de kinderopvang en de belastingdienst keert het werknemersdeel uit. De toeslag waar u als ouder recht op heeft is afhankelijk van uw inkomen. Bij een laag inkomen heeft u recht op een hogere toeslag dan wanneer u een hoger inkomen heeft. Hiertussen zitten verschillende toeslag percentages welke afhankelijk zijn van uw bruto jaarinkomen waarin ook het aantal kinderen mee telt. Indien u gebruik wenst te maken van de kinderopvangtoeslag dan dient u dit aan te vragen bij de belastingdienst, de kinderopvangtoeslag kan maandelijks door de belastingdienst aan de ouders worden betaald of indien gewenst rechtstreeks aan de kinderopvang.

Het is ook mogelijk een toeslag te ontvangen voor het oppassen door familie (bijvoorbeeld de oma van de kinderen), de oppas dient zich dan wel te laten registreren bij een erkend bureau voor gastouders. De toeslag wordt ook wel de oppassubsidie genoemd.

U kunt op de site van de Belastingdienst Toeslagen kijken wat de uitgebreide voorwaarden zijn. Wilt u ongeveer weten hoeveel kinderopvangtoeslag u per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst. De Belastingdienst berekent de kinderopvangtoeslag over het maximum tarief voor kinderopvang. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Maak een proefberekening op de site van de belastingdienst.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag zonder werk?

Kinderopvangtoeslag is niet alleen voor ouders met werk, ook als u bezig bent met een opleiding of bijvoorbeeld een traject naar werk dan kunt u een bijdrage in de kosten krijgen via de gemeente. Het gaat hierbij om ouders in een re-integratietraject met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet inkomensvoorziening Kunstenaars (Wik), Algemene Nabestaanden Wet (ANW), Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Of ouders die geen uitkering hebben, maar wel als werkzoekende geregistreerd staan bij het CWI en een traject naar werk volgen, nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen (WIN), ouders jonger dan 18 jaar die een opleiding/studie volgen en studenten.

De Wet Kinderopvang is op 1 januari 2007 ingegaan, vanaf deze datum ontvangen ouders geen werkgeversbijdrage meer van de werkgever maar hebben via de belastingdienst recht op een toeslag. De werkgevers betalen collectief aan de overheid. Resultaat is minder administratieve rompslomp voor zowel ouders als werkgevers.

Geef een reactie